“Zem neumiera, Zem je zabíjaná - a tí, ktorí ju zabíjajú, majú mená a adresy!”

20 marca 2011

Nezatracuj médiá, staň sa ty médiom! Ale pozor na mainstreamove médiá!
Informácia je v dnešnej industrializovanej spoločnosti základnou potrebou a zároveň predpokladom pre osobnostný rast jednotlivca ako i pre sociálne pohyby vo vnútri samotnej spoločnosti. Nositeľom informácie sú média. A práve mainstreamové média vo svojej podstate bránia potrebným spoločenským zmenám. Sú efektívnym prostriedkom na stabilizáciu a upevnenie súčasného spoločenského poriadku , i napriek jeho nespravodlivosti.

Ak majú byť mainstreamové média kontrolným orgánom spoločnosti, tak v skutočnosti plnia presne opačnú úlohu. Svojou existenciou dohliadajú na intelektuálny stav spoločnosti. Sú propagandistickou súčasťou represívnych zložiek trhového aparátu. Neslúžia teda ľuďom, ale moci. Jediný rozdiel medzi parlamentnou demokraciou a totalitou spočíva v splynutí kapitalistických a politických síl v totalite v jednu spoločenskú moc. Dnešné média spochybňujú predstaviteľov politickej moci, no nikdy nespochybnia trh.

Média sú nezávislé do politických strán, ale nie od politických doktrín. Ich kritika sa líši v pohľade na tvorbu každodennej politiky. Zjednocujú sa ale v kritike voči všetkému a každému, kto spochybní samotnú podstatu systém. Ak im chýba racionálny argument uchyľujú sa ku klamstvu a demagógii. Sme toho svedkami v mnohých prípadoch.

Nebojíme sa racionálnej a konštruktívnej kritiky, nemienime sa zúčastňovať na spravodajstve, ktoré klame a obhajuje nespravodlivý systém. Také spravodajstvo je zrovnateľné so spravodajstvom totalitným!

Každý systém si tvorí svoje média. I my si vytvárame valstné média. Legitímnosť systému i médií končí tam, kde začína nespravodlivosť a jeho následná obhajoba!!!

Informačná Guerilla

(anarchistická tlačová agentúra)

Zdroj: Priama akcia

Žiadne komentáre:

wildandfree kolektív Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger