“Zem neumiera, Zem je zabíjaná - a tí, ktorí ju zabíjajú, majú mená a adresy!”

24 marca 2011

Lži obchodných spoločností


Hociktorá spoločnosť zabezpečujúca spoľahlivé trhy v globálnom meradle používa rôzne stratégie a často neľútostné marketingové taktiky. Zákazníkov výber, ohlasovaný často ako pozitívna tvár kapitalistického voľného obchodu, je často plánovane manipulovaný obchodnými spoločnosťami, keď je kúpa výsledkom, v najlepšom prípade presvedčenia a v najhoršom opatrne pestovaného psychologického alebo fyzického návyku, alebo závislosti. Najhorším príkladom týchto extrémov je iste tabakový priemysel, ktorý používa najviac návykové drogy a dôsledne podporuje ich užívanie cez čarovnú reklamu. Keď západní konzumenti začínajú vidieť cez ich mýty, veľa ľudí v rozvíjajúcom sa svete stále túži po hocičom západnom. A tak nie je prekvapujúce násť reklamu na cigarety West, ktorou sú pokryté bary a električky hlásajúce „Test the West“ po celej strednej a východnej Európe. Pre nadnárodné spoločnosti obchodujúce na medzinárodných trhoch je jednoduchšie vytvoriť štandardnú produkciu a export rovnakých produktov pre množstvo krajín, ako vynakladať peniaze na ďalší výskum a vývoj odlišných produktov pre odlišné krajiny. Tak môžeme vidieť rovnaké topánky Nike po celom svete alebo sa oboznámiť s tvarom Coca Coly, ktorú kreatívna reklama povýšila na úroveň modernej ikony. Nemalo by sa zabúdať na o, že Coca Cola si vytvorila svoj originálny zákaznícky trh ponúkaním produktu, ktorý obsahoval kokaín. Takto veľké značky poskytujú niektoré ukazovatele o modernej marketingovej taktike, ktorá sa nás snaží pripútať k danému produktu, aj keď je o napríklad len rutina kupovania rovnakého denníka. Tieto značky majú na verejnosti svoj imidž a preto sú vystavené väčšej verejnej kontrole. Mnohí z nás vidia alebo chcú vidieť cez ich lži. Sú globálne operácie firmy Exxon oil užitočné pre tigrov? Je atómová základňa Sellafield novou atrakciou v oblasti jazier? Môže ti čokoládová tyčinka naozaj vrátiť stratenú energiu? Akými odpoveďami budeš reagovať na tieto otázky, závisí na tvojom poznaní, a to závisí na tvojom prístupe k spoľahlivým informáciám. S médiami, ktoré sú globálne kontrolované nadnárodnými spoločnosťami a vládami, nie je vždy ľahké vedieť, komu veriť. V mnohých rozvíjajúcich sa krajinách nie je žiadny, alebo len malý prístup k alternatívnych informáciám a celý objem informácií vydávajú obchodné spoločnosti a tak víťazia svojimi argumentmi. Často jedinou cestou ako si overiť realitu je ísť a vidieť to na vlastné oči, alebo kontaktovať lokálnu skupinu s rovnakými sympatiami, ktorá je už o danej veci informovaná. Napríklad v Chocky Climax bare môžete vždy ísť dolu do obchodu a vyskúšať, či dané výrobky naozaj dávajú proklamovaný pocit, no vtedy ste už podľahli danej reklame. Na vytvorenie závislého trhu využívajú spoločnosti osobnú alebo kolektívnu neistotu. Tí z nás, ktorí nie sú Budhovia sú neistý v určitých životných situáciách a marketingový konzultant si môže vyberať medzi týmito neistotami v závislosti od výrobku, ktorý chce propagovať. Ako veľmi sa neistota dotýka teba a tvojich vnútorných slabostí, rozhoduje ako budeš ovplyvnený reklamou. Preto aby toto fungovalo musia obchodné spoločnosti klamať. Vráťme sa k nášmu Chocky CLimax baru. Keď oni podnietili naplnenie určitých túžob, vedome vytvárali lož, ktorá sa mohla dotknúť nejakej vnútornej neistoty. Faktom je že analýzy reklám Jerriho Mandera aj iných ukazujú, že čo sa tvrdí v reklame je často v opačnom extréme od skutočnosti. Táto tendencia, hovoriť opak od pravdy je hlboko zakorenená v chovaní obchodných spoločností a tak sa nevládne organizácie musia učiť prekladať a interpretovať tieto reklamy, ako psychiater s duševne chorým. Rýchly pohľad za pravdou, ktorá sa skrýva za reklamou poskytuje odhaľujúce svedectvo. Firma Exxon Valdez bola zodpovedná za znečistenie pobrežia Aljašky naftou, ktorá zabila tisíce vtákov a zvierať. Tiger použitý v ich reklame bol držaný v zajatí v podmienkach, ktoré ako potvrdil jeho majiteľ boli príliš malé. Firma Exxon odmietla finančnú podporu na zlepšenie podmienok pre toho tigra.

Atómová základňa Sellafield sa predtým volala Windscale, meno bolo zmenené po nukleárnej nehode. More v okolí tejto továrne je vysoko rádioaktívne a počet prípadov detskej leukémie je v tomto regióne jeden z najvyšších v Anglicku. Mnoho spoločností zahrňuje do svojho sponzorstva dôstojné sociálne alebo ekologické projekty ako dôkaz svojej starostlivosti a súcitu. Je to veľmi lacné v porovnaní s reklamným rozpočtom, sponzorstvo je najviac efektívne v období budovania imidž. Pozitívny imidž obchodnej spoločnosti paralyzuje negatívne informácie a deštruktívnych a vykorisťovateľských praktikách danej spoločnosti a to povzbudzuje predaj vedúci ku konečnému cieľu, zisku. Firma Mitsubishi má rekord v globálnom ničení pralesa. Jeden taký projekt zahrňuje plynovod pre tyransky vojenský režim v Barme. Tento režim využíva otrockú prácu detí na tomto projekte, ktorý znamená vysekanie pásu cez posledný nedotknutý prales v Barme. Nedávno táto firma sponzorovala organizáciu Amnesty international v Holandsku. Ak je táto spoločnosť zainteresovaná pre ľudské práva, tak by mala zastaviť svoje aktivity, ale toto nie je ich prípad. Takže je imidžová stratégia bez súcitu a pravdy a závisí na klamaní pre dosiahnutie žiadaného výsledku. Reklama, cez ktorú sme prešli je verejná, no existujú ešte niektoré veľmi priame a špecializované skupiny, ktoré nikdy neuvidíme. Títo kupujúci sú sami o sebe najviac zainteresovaní v obchode, takže objem kritiky je hlbší. Ako je to so špeciálnou ponukou antipersonálnych mín uspokojivo zostrojených v nedetektorovateľnom zelenom plaste. My ti dáme milión a ty nám za to kúpiš náš tovar, keď veci budú trochu viac usadené a na konci prichádza tvoj podiel. Ročný obeh obchodu so zbraňami poskytuje ohnisko pre obchodnú armádnu propagandu. Trochu vyberanejšie povedané, oni sú často vládni reprezentanti. Obchod je obchod. Už ste niekedy videli reklamu na herbicídy alebo pesticídy? Ste ťažko prekvapení, keď nemôžete kúpiť rôzne komerčné potraviny, no najradšej denne konzumujete ich toxické pozostatky. Biotechnológia je dobrý obchod črtajúci sa pre nadnárodné giganty, ako sú ICY, Dupont, Monsanto a iné. Ich posledným marketingovým ťahom bolo odhalenie geneticky vyšľachtenej úrody, ktorá je odolná voči herbicídom, ktoré sami vyrábajú. Úroda je závislá od herbicídom, takže semeno je často predávané v balíčku spolu s chemikáliou. Farmári potom potrebujú väčší objem herbicídom pre celú svoju úrodu a tým produkujú väčší zisk nadnárodným spoločnostiam. Nebezpečenstiev manipulovania so živou úrodou, závisiacich od priemyselných chemikálií, je veľa. Rozšírená spotreba chemikálií rýchlo vytvára burinu odolnú voči nim. Toto môže platiť aj pre úrodu vytvorenú génovým inžinierstvom. Cez prírodný proces hnojenia a môžu geneticky manipulované variácie meniť na geneticky odolné voči svojim divokým príbuzným. Hoci priemysel propaguje tento nový vývoj, v skutočnosti bojujú vopred prehratú bitku za odolnosť úrody, zahrňujúcu stálu potrebu väčšej manipulácie a chemickej aplikácie. Stratégia je jasne cielená na vyšľachtenie jedinej monokultúry na pôde, ktorá sa stala sterilnou vďaka chemikáliám. Toto upravuje ich medzinárodnú marketingovú stratégiu na vytvorenie rovnakého štandardného balíčka s chemickou úrodou, ktorá sa môže pestovať po celom svete, bez ohľadu na lokálne prírodné podmienky. Čím rozšírenejšie svetové použitie, tým väčší zisk pre obchodnú spoločnosť. Základné nebezpečenstvá ohrozujúce život, sú hlavnými problémami pre celosvetovú populáciu. Prístup k jednu a pitnej vode, teplo a bývanie to sú primárne záležitosti. Lži obchodným spoločností, často používané v situáciách kedy ľuďom chýbajú tieto základné potreby, vedú ku katastrofe. Mnoho farmárov na juhu, ktorí raz akceptovali ušľachtilé pôžičky, sú teraz kvôli dlhom závislí na nadnárodných spoločnostiach. Jediná cesta pre nich ako pokračovať je kúpiť viac „zázračného semena“ na ďalší rok v nádeji, že bohatá úroda ich oslobodí od dlhu. NO cena ročnej úrody je závislá od kolísania medzinárodného obchodu s touto komoditou. Šance na návrat k prírodnej rozmanitej potrave sú stále menšie.

Svet je predaný korporáciami a nadnárodnými inštitúciami ako je svetová banka. Ich fungovanie je vedecky akceptované ako nákladné, nevýkonné, s limitovanou životnosťou. Cena v období sťahovania populácie, rozvrátenia riečnych ekosystémov, lokálneho prístupu k vode, ničenia lesov, záplav a zemetrasení, je príliš vysoká. A potom prichádza dlh. Plány na obnovu stoja miliardy a peniaze obyčajne končia vo vreckách západných obchodných spoločností, ktorých obchod je podporovaný západnými vládami. A krajiny s pôžičkami musia stále platiť úroky. Dedičstvo pre budúce generácie. Lži obchodných spoločností sa stali inštitucionalizovanou realitou. Silní si môžu dopriať takýto luxus. Oni majú svoj hrozný prístup k informáciám a médiam. Tí, ktorí žijú v opačnom extréme k ich životnej úrovne, sú často viac zraniteľní touto dezinformovanosťou zabalenou v povrchnosti západného atraktívneho spôsobu života. Ak je raz niekto chytený v obchodnej pasci, je ťažké uniknúť. Závislosť na majoritnom producentovi znamená zisk pre nadnárodné spoločnosti. Najbližšie až budete jesť svoju obľúbenú čokoládovú tyčinku alebo sa budete pozerať na reklamu vo svojom bare, nezabudnite sa opýtať sami seba na pravdu.

Žiadne komentáre:

wildandfree kolektív Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger