“Zem neumiera, Zem je zabíjaná - a tí, ktorí ju zabíjajú, majú mená a adresy!”

10 februára 2009

B.Devall, G.Sessions - Hlboká ekológia

V celku zaujímavé združenie pôsobiace na východe Slovenska Zelený kameň, začalo riešiť zaujímavú aktivitu. Je ňou Kamenná distribúcia v ktorej si môžete zriešiť akúkoľvek knihu z oblasti od ľudských práv, cez práva zvierat až po práva Zeme.

Pre voľný príklad recenzia prvého titulu:

Bill Devall, George Sessions – Hlboká ekológia

Vydavateľstvo Abies, 336 strán, cena 10 eur.

Ekologické, filozofické a duchovné prístupy, návody ako sa vysporiadať s krízou. Kritika prevládajúceho svetonázoru, štátnej politiky a následne ponuka alternatívnych návrhov.

Sociológ Bill Devall a filozof George Sessions sú stúpencami hlbokej ekológie Arne Naessa. Riešenie ekologickej krízy vidia v zmene myslenia a postojov ľudí, čo sa nutne odráža v názoroch na usporiadanie spoločnosti, na politiku i verejnú správu.

Problémy životného prostredia v technicko – priemyselnej spoločnosti sa začínajú vnímať ako prejav dlhodobej environmentálnej krízy, ktorá sa stále častejšie chápe ako kríza charakteru a kultúry.

Jednou z odpovedí na ňu sa v priebehu 20. Storočia stali environmentálne a ekologické spoločenské hnutia. Tie sa pustili do riešenia niektorých problémov, pokúsili sa o reformu zákonov a inštitúcií, do pôsobnosti ktorých patrí obhospodarovanie krajiny, a usilujú sa o zmenu myslenia ľudí v technokraticko – priemyselnej spoločnosti. Ale v dnešnej situácii je potrebné niečo viac ako reforma. Mnohí filozofi a teológovia volajú po novej ekologickej filozofii vhodnej pre našu dobu.

V odpovedi na environmentálnu krízu sa kniha Hlboká ekológia zaoberá širokou škálou námetov, podnetov a návrhov pre činnosť jednotlivcov i skupín, dokonca aj celých spoločenstiev. Na úrovni jednotlivca navrhujeme nazeranie do svojho vnútra (introspekciu), vnútorne očistenie, dosiahnutie harmónie, oslavu tancom, prijatie celého bytia. Na intelektuálnej úrovni ponúkame historickú analýzu svetonázoru, ktorý prevláda v našej spoločnosti a ktorý priamo spôsobil dlhodobú krízu kultúry. Predstavujeme ak ekologické, filozofické a duchovné prístupy, ako sa vysporiadať s krízou.

Autormi významných dodatkov sú Arne Naess, Carolyn Merchantová, Robert Aitken, George Sessions, John Seed, Dolores LaChapelleová a Gary Snyder.


Takže ak máte o knihu/žky záujem, kontaktujte www.zelenykamen.sk alebo priamo martin@zelenykamen.sk


Žiadne komentáre:

wildandfree kolektív Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger