“Zem neumiera, Zem je zabíjaná - a tí, ktorí ju zabíjajú, majú mená a adresy!”

05 novembra 2008

"Vážení návštevníci lesa"

"Vitajte na území, ktoré spravuje štátny podnik Lesy Slovenskej republiky.

Ochranou, výchovou a obnovou lesných porastov vytvárame zdroje vody, chránime pôdu, filtrujeme vzduch, produkujeme drevo.
Lesy sú chrámom harmónie a zdravia. Potrebujeme ich všetci."
( Úryvok z textu na tabuliach osadených v lesných lokalitách )

Tak trochu iná realita - jeden príklad:


Tzv. chránené územie - Územie v okolí vrchu "Malý" (galéria obrázkov)

Lokalita - Sedem kilometrov severne od detského tábora Krosná, v katastri obcí Koškovce a

Hrabovec nad Laborcom, východné Slovensko

Použité ochranné prostriedky - Motorové píly, lesné kolesové traktory, buldozéry, harvestory, ťažké nákladné motorové vozidlá...

My si myslíme, že - Určite nie ste vítaný/á v akejkoľvek lesnej lokalite, ktorá je vyhovujúcou pre súčasné, alebo budúce odlesnenie, je vhodná na lov zveri, alebo sa v nej vykonávajú rôzne verejnosti neprístupné praktiky. Mnohé z týchto činov sú podložené zákonmi Slovenskej republiky. Žiadna štátna ani súkromná inštitúcia neochraňuje dostatočným spôsobom lesné porasty. Nedostatočná a nepriama výchova lesných pracovníkov smeruje k slabej obnove
našich lesov. Vďaka neodborným zásahom týchto pracovníkov a inštitúcií sa postupne vytrácajú prirodzené zdroje vody, odplavuje a zvetráva sa pôda, vzduch je ničený spaľovaním pohonných hmôt z lesnej techniky.

Z lesov sa produkuje nadmerné množstvo dreva!

Na záver - Nech už si pracovníci lesných firiem a organizácií myslia o ochrane lesa čokoľvek,

spôsob akým sa ho snažia chrániť, je jednoducho nesprávny. Nadmerná ťažba dreva za úžasne deštrukčných podmienok je jasným protiargumentom všetkým snahám o akékoľvek presviedčanie, že v súčasnej dobe tieto inštitúcie hospodária s prírodou humánnym spôsobom. Nie je možné presvedčiť nás o opaku ani osadením týchto tabúľ pod lesnými porastami. My vidíme, vidíme aj to, čo sa deje za zamknutou rampou, za skrýženým nákladným vozidlom, pri hluku motorovej píly. Takéto zavádzacie tabule jednoducho do našich lesov nepatria, ale skutoční ochranári áno!

Žiadne komentáre:

wildandfree kolektív Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger