“Zem neumiera, Zem je zabíjaná - a tí, ktorí ju zabíjajú, majú mená a adresy!”

13 novembra 2008

Permakultúra, alebo vitajte v slobodnom záhradkárčení

Mnohí z Vás sa už určite stretli s pojmom permakultúra, poniektorí ho už určite poznáte a niekoľkí z Vás aj využívate. Čo vlastne vystihuje toto zázračné slovíčko v praxi?

Je to vlastne spôsob ako navrhovať trvalo udržateľné a pritom vysoko produktívne záhrady, balkóny, ovocné sady, parky, lesy, farmy, ale aj celé ľudské usadlosti, obce sídliská a mestá. Nezaoberá sa len poľnohospodárstvom, ale rieši tiež navrhovanie domov, ktoré sú v súlade s prírodou (úsporné, prírodné materiály a pod.), vytváranie a znovuobjavovanie komunít (komunitou môže byť aj obyvateľstvo jedného domu, prípadne ulice a pod.), miestne (aj nepeňažné) ekonomiky, podpora miestnych organicky pestujúcich roľníkov ľuďmi z mesta a tak ďalej. Vznikla zo založenia slov "Permanentná kultúra" - trvalá. Jej priekopníkom bol austrálčan Bill Mollison, ktorý po sklamaní z neúspechov v tradičnom ochranárskom hnutí sa zameral na vytvorenie praktického spôsobu, ako zabrániť ďalšiemu ničeniu Zeme.

Základom permakultúry je jej etika, ktorá sa dá vyjadriť v troch bodoch:

1.- Starostlivosť o Zem - o všetko živé aj neživé, čo sa na tejto Zemi nachádza

2.- Starostlivosť o ľudí - zabezpečenie našich základných potrieb

3.- Správne rozdelenie - prostriedkov, informácií, času pre potreby Zeme.

Permakultúra uznáva vnútornú hodnotu všetkých bytostí a vecí bez ohľadu na to, či sú pre človeka užitočné alebo nie. Snaží sa navrhovať naše ľudské systémy podľa vzoru prírodných ekosystémov, k čomu využíva poznatky tradičných kultúr, rovnako ako aj najnovšie poznatky vedy a tiež svoje vlastné poznatky a skúsenosti. Z toho vyplýva, že sa nesnaží prírodu prekonávať a pokorovať, ako je to bežne zvykom, al snaží sa naopak čo najviac s prírodou spolupracovať a riadiť sa jej pravidlami.

Pre dosiahnutie tohoto kombinujeme štruktúry, rastliny, zvieratá a ľudí tak, aby sme využili ich prirodzené vlastnosti a schopnosti. Využívame osvedčené princípy a procesy na vytváranie "kultivovaných" ekosystémov. Snaha je, aby po vytvorení, bolo s udržiavaním čoraz menej práce a po určitom čase nebolo potrebné do nich skoro vôbec zasahovať. Nieje to snaha skultivovať prírodu, ale naopak vytvoriť si pre seba na pomerne malom priestore možnosti obživy a tak nechať čo najviac priestoru pre divočinu.

Je snahou jednotlivých prvkov tak:

- aby medzi nimi mohlo vzniknúť maximálne množstvo užitočných prepojení a vzájomne prospešných vzťahov

- aby každý mohol plniť viac funkcií

- aby každú dôležitú funkciu zabezpečovalo viac prvkov

- aby prvky aj systém spotrebovávali čo najmenej energie

- aby sme mohli využívať prednostne biologické zdroje a prírodné energie

- aby všetky biologické zdroje boli spracovávané vo vnútri, tj. aby sme recyklovali a nevznikali tak "odpady"

- aby sme vytvorili bohatú zmiešanú kultúruzo spoločenstiev vzájomne prospešných druhov rastlín a zvierat

- aby sme vytvorili skôr malé vysokoproduktívne intenzívne systémy, ako veľké extenzívne systémy, vyžadujúce drahé vonkajšie vstupy surovín a energie

- aby sme využili nielen plochu, ale aj ´dalšie dimenzie - priestor, čas a spolupôsobenie biologických prvkov (synergiu)

- aby sme maximálne využili trvalky

- aby sme mohli využiť a urýchliť prírodnú evolúciu

- aby sme mohli využívať prírodné vzory a okrajový efekt ekosystémov.

Každý by sa mal starať o ten kus Zeme, ktorý mu "patrí", alebo ho priamo využíva. Každý má aspoň niečo. Čím menej, tým lepšie sa o to môže postarať. Snaha o lepší svet musí najskôr začať v našom srdci a nasledovne na našom prahu.

Permakultúra si úžasným spôsobom dokáže poradiť s rôznymi problémami. Praktickosť prístupu, ktorý ukazuje riešenia, je možné robiť ihneď. Ukazuje možnosti, ako byť čo najviac sebestačnými, ako posilňovať región v ktorom žijeme a v neposlednom rade robiť svoje okolie pekné a živé.

Permakultúra výrazne znižuje množstvo práce potrebnej k udržaniu záhradky.

Tak ako v rôznych aspektoch naších životov, tak aj v problematike samozásobiteľstva, pestovania plodín pre našu obživu postupne nachádzame odpovede na otázky akým spôsobom obísť umelo vytvorený štandard súčasnej modernej produkcie potravín.

Permakultúra nie je určite jedinou odpoveďou, ale poskytuje priestor a slobodnú voľbu v tak dôležitom procese, akým získavanie potravín bezpochyby je.

Ďalšie informácie o tomto zaujímavom spôsobe zahradkárčenia sa dozviete na oficiálnej stránke: www.permakultura.sk

(čerpané z časopisu Kruh života a Permakultúra.CS)

Žiadne komentáre:

wildandfree kolektív Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger