“Zem neumiera, Zem je zabíjaná - a tí, ktorí ju zabíjajú, majú mená a adresy!”

26 februára 2012

Len aby sme nezabudli, že...

... viac, ako polovica ľudstva nikdy nepoužila telefónny prístroj
/Jeremy Rifkin – The Age of Access/

... odhaduje sa, že samotná Čína vyprodukuje v roku 2020 toľko oxidu uhličitého, koľko dnes vyprodukuje celá planéta
/Bernard Lietaler/

... keby chcel robotník, ktorý pracuje pre Disneyovú textilnú firmu na Haiti zarobiť toľko, koľko zarobí za jeden deň jej prezident Michael Eisner, trvalo by mu to 166 rokov
 /Anita Roddick – Business as Unusual/

... iba jeden z dvadsiatich mladých ľudí vo Veľkej Británii by odmietol kupovať výrobky nadnárodnej spoločnosti preto, že táto spoločnosť koná neeticky
/Britain Uncovered: The Observer/

... minimálne 300 000 detí je v súčasnosti zapojených do vojnových konfliktov. Viac ako dva milióny detí boli zabité pri vojnách za posledných desať rokov.
/The Observer/

... v USA sa vydá každý deň viac ako 2000 rôznych novín, pričom všetky vlastní šesť mamutích spoločností
/World Watch Institute/

... Zemi trvalo približne 10 000 dní aby s pomocou fotosyntézy vytvorila také množstvo fosílnych palív, ktoré dnes spálime za jeden deň
/World Watch Institute/

... približne jedna miliarda ľudí v sedemdesiatich krajinách dnes spotrebováva menej ako pred 30 rokmi, zatiaľ čo najbohatších 20% svetovej populácie sa podieľa na 86% osobnej spotreby
/United Nations Development Report/

... za golfovú športovú výbavu najlepšieho svetového hráča Tiger Woodsa zaplatí spoločnosť Nike každý deň toľko, koľko zaplatí denne 14 000 robotníkom v Thajsku
 /Business Ethics/

... 50 miliárd kilogramov jedla v USA každý rok skončí v odpadkových košoch, zatiaľ čo 31 miliónov ľudí na Zemi sa nachádza na pokraji hladu
/Forum News Daily/

... na vyprodukovanie jedného kilogramu hovädzieho mäsa sa musí použiť 100 000 litrov vody. Rovnaké množstvo vody umožní vyprodukovať 100 kg obilia
 /New Scientist/

...alebo si skúsme položiť nasledujúce otázky...

1.       Rozvíja to, čo kupujem a vlastním, tvorivú činorodosť, sebestačnosť, nezávislosť a spoluzodpovednosť alebo to podporuje pasivitu a závislosť?
2.      Uspokojuje môj spôsob spotreby základné životné požiadavky, alebo kupujem veľa zbytočných vecí?
3.      Nakoľko je moja súčasná práca a štýl života ovplyvnený splácaním pôžičiek, hradením nákladov na údržbu a opravy a tým, čo odo mňa očakávajú druhí ľudia?
4.      Uvedomujem si a beriem do úvahy vplyv mojej spotreby na Zem a život iných ľudí?
Daune Elgin, Voluntary Simplicity

...aby sme sa dopátrali k záveru, že...

...mestský človek sa naučil vysoko hodnotiť falošný tovar. Dal sa zlákať a oslniť atomizujúcou kultúrou, vysokou špecializovanosťou, výsadami, trblietavým brakom, rôznymi vynálezmi, ktoré mu zdanlivo uľahčujú život, hotovými predmetmi z bežiaceho pásu a tovarom z dovozu. Všetko sa kupuje bez uváženia, bez skutočnej potreby a zachovania prirodzeného rytmu medzi výrobou a spotrebou, rytmu, ktorý tvorí základ každého dobrého spôsobu života. Dnešný človek žije z plienenia sveta, sýti sa lacným pozlátkom a haraburdím, ktorého jedinou hodnotou je príjemný pocit z vlastnenia novej veci.
Baker BrownellŽiadne komentáre:

wildandfree kolektív Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger