“Zem neumiera, Zem je zabíjaná - a tí, ktorí ju zabíjajú, majú mená a adresy!”

01 decembra 2008

Spojenie rozvratného žitia a úprimného boja

anarchia, život živý každú chvíľu, život brániaci sa byť bezduchým, sloboda vo svojej najintenzívnejšej a najúprimnejšej podobe, obklopujúci stav možností, svet umožňujúci život autonómie a slobodného priateľstva, svet túžby nájdený a objatý v hĺbke niečieho srdca, svet revolučnej subjektivity, kde nie je žiadna pravda iba sebarealizácia, pri ktorej človek príde k vlastným úsudkom, živý tanec, ktorý niekto nájde, keď prelomíme zľadovatenie prežitia a vstúpime do života, v ktorom sa zdráhame podriadiť akejkoľvek pravde alebo akejkoľvek ceste, iba úsudkom, ktoré sami nájdeme, je to úplné spojenie nie s reprezentovaným životom, ale prebiehajúcim životom, aby som vyjasnil toto vyhlásenie, je to bez domestikácie, je to oslobodené od života, v ktorom sa dívame na atrakciu nátlakovej ekonómie a strachu, nepotrebuje to vytlačiť niekoho divokosť do slabého správania sa a skrotených činov, je to bez systémov podriadenia sa a súhlasu, je to bez inštitúcií zraňujúceho útlaku alebo bolestivého uväznenia našich vášní, túžob, snov, alebo základných potrieb vytvoriť život pumpujúceho srdca, je to sloboda, ktorú by nevydržala žiadna civilizácia, je to sloboda, ktorá sa dá nájsť len cez sny našej divokosti a nášho spojenia so surealistickou spoločnosťou, ktorú poskytuje zem, ale to je len jeden sen, toto je moja teória anarchie alebo slobody s mamkou zemou, toto je jedna túžba zničiť civilizáciu, vytvoriť anarchiu, svet svetov, zničiť civilizáciu a objať nový svet, kde sen už nemusí byť snom, a ak je táto myšlienka pútavá, či túžba nákazlivá, možno sa sám seba pýtaš, ako to dosiahneme, ako vytvoríme anarchiu mimo knihy, vytvoriť anarchiu spôsobom, aby ju niekto mohol nájsť, to je už myslím samo o sebe dobrodružstvom, dobrodružstvo k sile niečieho srdca, alebo dobrodružstvo k objaveniu niečích vášní, ktoré nájdu svet na úteku, aby mohli uniknúť, je tu samozrejme ten prekrásny boj nachádzajúci sa vo víziách zmeny a prezentovaný v predných líniách dosahu, tá inštinktívna rebélia, ktorá vidí život a ponáhľa sa ho ukradnúť späť zo systému, ktorý pozmenil naše túžby a predal nám ich späť ako prázdne ópium veci, boj, kedy cítim jeho možnosť alebo prvotnú prítomnosť, cítim teplo a nádej, je tu fyzická manifestácia toho nevyhnutného vo vytváraní anarchie, útok proti symbolom systému alebo civilizovanej spoločnosti, živý tanec násilného odporu a reči radostnej zúrivosti, je tu činnosť, ktorá poskytne pocit založenia ohňa, ktorého plamene šľahajú v smere možnosti pre kolaps úplnej likvidácie štátu alebo iných inštitúcií, ktoré ubližujú našim srdciam chladom prežitia, vidím tento boj, keď čítam málo známu, ale jasnú silu čistej nenávisti k patriarchátu zo scum collective (kolektív spodiny), energiu povstalcov z grécka, alebo celistvosť túžby a akcie prednesenú symbolickými gestami earth liberation front, vidím tento boj, alebo skôr očakávam od tohto boja, aby bol bojovaný bez trpezlivosti, bojovaný tými, ktorí zasvätili svoje životy ukradnúť si ich späť zo zajatia obmedzení, bojovaný tými, ktorí sú netrpezliví a zasvätení ísť smerom odmietnutia čakať na plot, aby poskytol nejaký otvor, a rozhodnú sa násilne preliezť, nikdy sa nevrátiť bez ohňa alebo bez úmyslu zničiť, ale tento boj prichádza z niečích snov a túžob, niekoho lásky a sily, alebo niekoho možnosti pre skutočnú autonómiu, dá sa to nájsť rozvratným pozorovaním samého seba, povstaleckou realizáciou a transformáciou jednotlivcovej vnímavosti, spôsobov, alebo každodenného života, na opustenie tohto systému, je nevyhnutné zanechať ochudobnené srdce, ktoré obalilo naše životy prázdnotou, je nutné odtrhnúť sa od súhlasu a nájsť v sebe sebaurčenie chcieť bojovať za svoj život alebo svoje sny, toto je povstanie snov o sebe samom, to sa delí o tú istú vášeň, ktorú niekto môže cítiť, keď koná bez ohľadu na zákon, bez strachu z následkov, niečo čo nevyhnutne musí byť urobené v hľadaní znovuspojenia k životu, tak ako láskavosť a vzájomnosť v každodennom vzťahu človeka k človeku vytvára nákazlivého ducha proti sociálnemu odcudzeniu, takého istého ducha môžeme nájsť pri útočení na stroje a elektrické vedenie, toto je príklad, že osobná transformácia nás samých je nevyhnutná pri poskytovaní smeru alebo pocitu, ktorý motivuje tvrdú a agresívnu akciu na zničenie štátu, odstavenie priemyslu, zničenie kapitalizmu, alebo hocičoho, načo je zameraný náš boj, ako aj príklad typu sociálneho dosahu chýbajúceho v odpore, dosah s hĺbkou, úprimnosťou, spojením, a náklonnosťou, dosah kolektívneho odporu založeného na vzájomnej pomoci a priateľstve, radšej ako na odcudzení organizácie, aby som bol jasný, toto je príklad povstania niečieho srdca a premeny každodenného života, niečo čo cítim, že musí byť zamerané alebo objaté, aby sme našli tento boj, vytvorili anarchiu, viem, že povstalecký jednotlivec musí opustiť prázdnotu tejto spoločnosti cez premenu ich každodenného života, vzťahu so systémom, ktorý sa snažíme zničiť, v tomto bude nesúhlas praktizovaný mimo knihu, nesúhlas nájdený a precestovaný v každom momente života, tento boj nachádzame, keď začneme ísť poza stretnutie a vieme čo to je, za čo bojujeme, priamou skúsenosťou a spojením, vytváraním anarchie v našich každodenných životoch, keď toto je nájdené, tak niekto nájde povstanie, iný sa prestane zaoberať tými, ktorí mu prekážajú v týchto snoch o slobode, človek sa bráni podriadiť tým, ktorí ho utláčajú, necítim, že civilizácia skolabuje len cez osobnú transformáciu a premenu svojho života, ale cítim, že je nevyhnutnosťou pre každého povstalca a jednotlivca, neustále skúmať svoje srdce s úmyslom úprimne sa spojiť s povstaleckými túžbami, ktoré ich motivujú, cez toto bude nájdená nevyhnutná akcia na vyradenie civilizácie alebo vytváranie anarchie cez tlačenie na jej kolaps s riadením, nie cez knihu alebo organizáciu, ale jednotlivcovu túžbu a vôľu, ako hovorí koalícia proti civilizácii, "zničiť civilizáciu, znovuobjaviť divokosť našich životov", vo vytváraní anarchie, alebo boji za slobodu, človek musí vždy vyjadriť potreby pre dôsledný a tvrdý fyzický odpor, ale jednotlivec nesmie nikdy zabudnúť nielen žiť svoje životy, ale aj chápať nevyhnutnú dôležitosť spojenia osobnej transformácie s vonkajším bojom o anarchiu, toto je venované každému ľavičiarovi a exkluzívnemu kolektivistovi, ktorý kričí po ľuďoch, že žijú svoje životy, toto je tiež venované duchu tých, ktorí žijú poza to všetko...

cítenie vo svete nemŕtvych je rozvratné,

život vo svete nemŕtvych je povstalecký!

"bez bolesti"


Žiadne komentáre:

wildandfree kolektív Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger