“Zem neumiera, Zem je zabíjaná - a tí, ktorí ju zabíjajú, majú mená a adresy!”

04 marca 2011

Búrky ohrozujú poisťovací priemysel /časť prvá/


Zem sa otepľuje. Trinásť najteplejších rokov v histórii sa objavilo od roku 1979, so štyrmi najteplejšími v rokoch deväťdesiatych. Každé ďalšie nové údaje dokazujú, že trend globálneho otepľovania skutočne existuje.
Poisťovací priemysel si je toho vedomý a je znepokojený. Vyššie teploty povrchových vôd, zvlášť v trópoch a subtrópoch znamenajú, že do atmosféry sa vylučuje viac tepla. Výsledkom sú ešte intenzívnejšie, častejšie a ničivejšie búrkové systémy.
Škody z počasím zapríčinených katastrof dosiahli v roku 1996 rekordných 60 miliárd USD. Z toho odhadovaných 26 miliárd v Číne, kde séria hurikánov spôsobila množstvo záplav, ktoré si vyžiadali evakuáciu 2 miliónov ľudí. A stratu 2700 ľudských životov.
Poistenie proti živelným pohromám uvádza ďaleko menšie číslo, asi 9 miliárd za rok 1996, tretie najvyššie zaznamenané. Tým sa celková suma škod v deväťdesiatych rokoch navŕšila na 66 miliárd USD, v porovnaní so 17 miliardami USD v rokoch osemdesiatych.
Poisťovacie spoločnosti sa obávajú rasu výdajov spojených s poveternostnými škodami, predovšetkým ničivými búrkami. Viac ako 60 najväčších svetových poisťovacích spoločností podpísalo prehlásenie, v ktorom žiadajú vlády, aby redukovali emisie uhlíka zo spaľovania fosílnych palív. Trinásť veľkých poisťovacích spoločností sa navyše spojilo pri zakladaní iniciatívy na predpovedanie rizika, umiestnenej na Bermudách, ktorá má pomôcť predpovedať budúce klimatické trendy.

Zdroj: Vital signs 97

Žiadne komentáre:

wildandfree kolektív Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger