“Zem neumiera, Zem je zabíjaná - a tí, ktorí ju zabíjajú, majú mená a adresy!”

08 marca 2011

Búrky ohrozujú poisťovací priemysel /časť druhá/


Rekordne vysoké búrkové škody: rok 1996


Ekonomické škody s počasím zapríčinených katastrof dosiahli v roku 1996 rekordných 60 miliárd USD. Je to pokračovanie trendu rastúcich, s počasím spojených škôd v deväťdesiatych rokoch. Doposiaľ v našej dekáde presiahli tieto škody 200 miliárd USD, čo je štvornásobok všetkých strát v osemdesiatych rokoch.

Záplavy, hurikány a požiare patrili medzi príčiny rekordných strát roku 1996, ktoré súviseli s podnebím. Niekoľko záplav zapríčinilo najväčšie straty, až 26 miliárd USD. Tieto záplavy, ktoré sa dotýkali Žltej rieky a rieky Jang-tse, zabili v júli 2700 ľudí a zničili domovy 2 miliónom ľudí. Škody na obilí v niektorých oblastiach boli obrovské.

Séria cyklónov v severozápadnom Tichom oceáne prispela ku škodám v Číne, ako aj Tajwane, Filipínach a Vietname. Medzi ďalšie významné poveternostné katastrofy roku 1996 patrila sezóna atlantických hurikánov, ktorá spôsobila rozsiahle škody na Kube, v Dominikánskej republike a Porto Ricu a zkulminovala sa do hurikánu Fran, ktorý sa dotkol juhovýchodných USA a vyústil do poistných škôd vo výške 1,6 miliardy USD, poväčšinou zapríčinených záplavami.

Niekoľko cyklónov v Indii zabilo v roku 1996 dvetisíc ľudí a obrovský, suchom zapríčinený požiar v Mongolsku pokryl rozlohu viac ako 100 000 štvorcových kilometrov, Koncom decembra 1996 a začiatkom januára 1997 spôsobila séria mimoriadne silných búrok v Tichom oceáne škody zo záplav len v Kalifornii vo výške minimálne 1,6 miliardy USAD.

Rýchly nárast škôd počasím zapríčinených katastrof je pravdepodobne výsledkom kombinácie viacerých faktorov. Jedným je výrazný nárast lokalizovania ľudských sídel a priemyslu vo vysoko rizikových oblastiach, ako sú pobrežia a zavodnené nížiny. Druhým, menej istým faktorom sú ľuďmi zapríčinené klimatické zmeny. Thomas Karl, klimatológ pri Národnom oceánickom a atmosférickom úrade v USA dokazuje, že v USA v posledných desaťročiach stúplo množstvo víchríc a silných búrok o 20 percent, čo znemožnilo používanie klasických techník predpovedí búrok. „Storočné udalosti sa teraz vyskytujú častejšie“, hovorí Karl.

Podľa tohtoročného vyhlásenia Mníchovskej poisťovacej spoločnosti, jednej z najväčších na svete, „zmeny v životnom prostredí a podnebí vedú k vyššej pravdepodobnosti nových extrémov v teplotách, zrážkach, úrovni vody a sile vetrov ... To je dôvod, prečo naša spoločnosť dlho žiadala uskutočnenie rýchlych a prehľadných meraní s ohľadom na ľuďmi zapríčinené zmeny v počasí“.

Straty poisťovacieho priemyslu spôsobené výčinmi počasia dosiahli v roku 1996 9 miliárd USD, čo je štvrtý najvyšší údaj všetkých čias, hoci značne nižší oproti 22 miliardám USD z roku 1992, roku hurikánu Andrew. Poisťovacie spoločnosti ušetrili tým, že väčšina škôd v roku 1996 sa udiala v rozvojových krajinách, kde si väčšina ľudí a firiem nemôže dovoliť poistenie. Navyše, mnohé poisťovacie spoločnosti obmedzili svoje pôsobenie na územiach, ktoré sú náchylné k hurikánom a záplavám, ako reakciu na svoje straty z počiatkov deväťdesiatych rokov.

Začiatkom augusta 1996 sformovalo 13 veľkých spoločností Iniciatívu na predpovedanie rizika, vedenú bermudskou Biologickou stanicou pre výskum. To umožní poisťovniam spolupracovať vedcami na rozvoji vylepšených prostriedkov pre predpovedanie rozsahu budúcich katastrof.

V júli 1996 navštívila po prvýkrát veľká delegácia zástupcov poisťovacích spoločností Konferenciu zúčastnených strán o Konvencii o klimatických zmenách v Ženeve. Pod záštitou Environmentálneho programu OSN podpísalo asi 60 poisťovacích firiem ako General Accident a Swiss Reinsurance Company, spoločné vyhlásenie žiadajúce vlády, aby výrazne redukovali emisie klímu ohrozujúcich skleníkových plynov.


Christopher Flavin

Vital Signs: Dôležité znaky v energetike (ZMZ)


Žiadne komentáre:

wildandfree kolektív Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger