“Zem neumiera, Zem je zabíjaná - a tí, ktorí ju zabíjajú, majú mená a adresy!”

02 marca 2010

Poloninský lunapark


V jednom rohu Slovenska, ďaleko na východe, pri hranici s Ukrajinou a Poľskom je
zastrčený Národný park Poloniny. Jeho susedmi sú Bieszczadský národný park a Užanský národný park. Práve na území tohto parku sa nám po štyroch rokoch ťahaníc podarilo rozšíriť Prírodnú rezerváciu Udava. Našou snahou bolo zachrániť cenné územie, ktoré ohrozovala naplánovaná ťažba dreva. Môže sa to zdať divné, ale lesy v národných parkoch na celom území Slovenska sa rúbu rovnako ako akékoľvek iné lesy. Rúbe sa aj v Poloninách, preto naša práca rozšírením PR Udava nekončí, ale naopak, pokračuje.
Poloniny potrebujú väčšiu ochranu ako majú teraz. Len približne 7% územia parku v súčasnosti tvoria rezervácie, ktoré sú ako-tak chránené pred ťažbami. Na zvyšku
územia sa bežne ťaží, realizujú sa dokonca holoruby a im podobné ťažby. Na väčšine
územia parku začali platiť nové lesné hospodárske plány na najbližších desať rokov
a napriek našej snahe boli v týchto plánoch schválené ďalšie necitlivé a nadmerné lesohospodárske zásahy. Tie plány sú katastrofálne a znamenajú likvidáciu posledných
zvyškov starých lesov a začiatok intenzívnych obnovných ťažieb. Optimizmus do nás
vlialo zapísanie týchto lesov do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Vyzerá, že sa ťažby mierne pribrzdili, ale to môže mať na svedomí skôr zlá situácia na trhu s drevom. Ani tá však nevadí každému a stále tak možno v národnom parku nájsť miesta,
kde sa intenzívne plošne ťaží. Ohrozené je okrem iného aj jedno z najkompaktnejších
území – jedľovobuková dolina Zbojského potoka. V nej sa už prvé pásy clonných rubov realizujú a ak nič nespravíme, do piatich rokov budú vyzerať ako holoruby. Skutočnú ochranu prírody v Poloninách by mohla priniesť zonácia a následná zmena predpisov lesných hospodárskych plánov. Vypracovali sme predbežný návrh zonácie, v ktorom navrhujeme zaradiť 35% územia parku do zóny A (jadrová zóna). V tejto zóne bude platiť najvyšší stupeň ochrany a pánom v nej bude iba príroda sama. Zvyšných 65% územia by malo byť zaradených do B a C zóny, kde človek bude môcť vykonávať manažment a bežné hospodárenie. Tento návrh zonácie je potrebné presadiť cez štátnu ochranu prírody, ministerstvo životného prostredia a predovšetkým cez vlastníkov, čo určite nebude jednoduché. Dovtedy preto chceme predložiť nový návrh rezervácie v tejto oblasti, ktorá je kľúčovým územím pre ochranu prírody v tomto cípe krajiny. Podľa niekoho sú možno takéto plány ťažko uskutočniteľné, podľa nás sú však nevyhnutné. Čaká nás dlhé a vyčerpávajúce obdobie, v ktorom budeme potrebovať vašu podporu a hlavne pomoc, priatelia. V Poloninách naviac isté záujmové skupiny pretláčajú myšlienku vybudovať hraničný prechod pre automobilovú dopravu cez Ruské sedlo do Poľska. Návrh je zasadený priamo do jadrovej oblasti parku, ako aj do ochranného pásma zdroja pitnej vody priehrady Starina. Tento šialený nápad podporujú hlavne miestne samosprávy. Prešovský samosprávny kraj sa k danej veci konečne začína vyjadrovať aj skepticky a návrh zaradenia zámeru do záväznej časti územného plánu zatiaľ neprešiel. Pre prírodu by to bola katastrofa. Už iba ako perlička pôsobí fakt, že výstavbou prechodu by sa zničila unikátna technická pamiatka, zapísaná v zozname ministerstva kultúry ako najstaršia zachovaná pôvodná cesta na území Slovenska vybudovaná v rokoch 1861 – 1865. Po radosti z Udavy nás teda čaká kopec
roboty pri obrane jednej z posledných divočín na Slovensku, ktorá svojím prepojením
s Bieszczadským národným parkom a Užanským národným parkom vytvára unikátne územie, kde sa znova udomácňuje zubor. Žijú tu svorky vlkov, medvede, rysy, divé mačky, sovy a desiatky tisíce rôznych rastlín a živočíchov. Park je unikátny aj svojou kultúrnou históriou. Zo slovenských národných parkov má najbohatšiu architektúru drevených kostolov a žijú v ňom pôvodní rusínski obyvatelia.

HROZBY PRE BUKOVSKÉ VRCHY
• nadmerná ťažba naplánovaná
v lesných hospodárskych plánoch
• výstavba nových hraničných
prechodov pre autá
• poľovanie a pytliactvo
OBRANA BUKOVSKÝCH
VRCHOV
• zonácia NP Poloniny podľa
návrhu VLKa
• zamedzenie výstavby hraničného
prechodu pre autá cez
Ruské sedlo
• zastavenie ťažby v doline
Zbojského potoka a ďalších
vzácnych územiach
• zastavenie strieľania vlkov

zdroj: www.wolf.sk

Žiadne komentáre:

wildandfree kolektív Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger