“Zem neumiera, Zem je zabíjaná - a tí, ktorí ju zabíjajú, majú mená a adresy!”

05 marca 2010

GM plodiny zamoří pole na 15 let dopředu

Vědci zjistili, že geneticky modifikované plodiny kontaminují krajinu i patnáct let poté, co byly sklizeny, napsal britský deník Independent.

Toto zjištění poněkud vrhá stín na vidinu pěstování GM plodin v Británii. Farmáři, kteří zkusí pěstovat GM plodiny třeba jen jednu sezónu, budou mít zamořená pole po další jedno a půl desetiletí. Britští ministři ustanovili, že geneticky modifikované plodiny nemohou být pěstovány, dokud nebudou vypracována pravidla pro jejich koexistenci s konvenčními plodinami. Podle nových poznatků se však zdá, že to z efektivního hlediska není možné.
Studie publikovaná britskou Královskou společností zkoumala pět lokalit v Anglii a Skotsku, kde byla pěstována modifikovaná řepka olejka. I poté, co se na pokusných políčkách zase začaly pěstovat konvenční plodiny, zde bylo nalezeno velké množství modifikovaných rostlin. Přetrvávání geneticky modifikovaného osiva v půdě by podle odborníků mohlo znamenat skutečně vážný problém.

Vědci zjistili, že devět let po jedné sezóně pěstování GM plodiny se na každém metru čtverečním najdou průměrně dvě modifikované rostliny a po patnácti letech obsahuje metr čtverečný jednu modifikovanou rostlinu. Ani to však nevyhovuje evropským limitům na přípustnou kontaminaci GM, napsal deník Independent.

Podle článku Geoffreyho Leana v deníku Independent

Žiadne komentáre:

wildandfree kolektív Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger