“Zem neumiera, Zem je zabíjaná - a tí, ktorí ju zabíjajú, majú mená a adresy!”

18 marca 2010

Pesticídy a ich vplyv na zdravie človeka

Určite ste si všimli pri návštevách našich lesov tabule s označením o práve použitom postreku pesticídmi. Existuje rôzne množstvo a typové zameranie, no všetky majú jedno spoločné. Zabíjajú život organizmov.

Ako a čím vlastne vplývajú na živé organizmy vysvetľuje článok o Endokrinných disruptoroch. Prečítajte si o nástrahách skôr ako navštívite akýkoľvek typ lesa, či už chráneného alebo hospodárskeho, pretože nástrahy v podobe jedovatých látok od naších lesníkov číhajú na nás skoro úplne všade.


Endokrinný disruptor je chemická látka, ktorá narúša funkciu hormónov v tele rôznych živočíchov, vrátane človeka. Endokrinný (hormonálny) systém pracuje prostredníctvom hormónov, reguluje krvný obeh, vylučovanie, metabolizmus, rozmnožovanie. Hrá kľúčovú úlohu pri vývoji organizmu, pri raste a tvarovaní embrya, či pri tvorbe pohlavných orgánov. Napr. hormóny štítnej žľazy ovplyvňujú energetický metabolizmus, ale i učenie, pamäť, vývoj mozgu, atď. Hormonálny systém je veľmi zložitý. Hladina hormónov v krvi je veľmi malá a fungovanie systému závisí na minimálnych zmenách. Koordinovaný rast a vývoj tela preto závisí na presnej koncentrácii, načasovania a vzájomných interakciách medi hormónmi. Bunky, tkanivá a orgány upravujú svoje funkcie podľa koncentrácie jednotlivých hormónov. Endokrinné disruptory narúšajú tento hormonálny systém. Chemická štruktúra jednotlivých hormónov je u všetkých stavovcov takmer alebo úplne identická. Znamená to, že hormonálny systém sa vyvinul v skorých fázach evolúcie a neskôr už nedochádzalo k výraznejším zmenám. Endokrinné disruptory pôsobia rôznymi mechanizmami a narúšajú funkciu rôznych hormónov. Závažné sú predovšetkým ich účinky na pohlavné hormóny a hormóny štítnej žľazy (v embryu ovplyvňujú vývoj nervovej sústavy, vrátane mozgu).

Endokrinné disruptory môžu napodobňovať prirodzené hormóny, viazať sa na hormonálne receptory a tým spúšťať príslušné chemické mechanizmy v bunke (typickým príkladom sú xenoestrogény), väzbou na receptory môžu inhibovať funkciu prirodzených hormónov alebo narúšať syntézu, skladovanie, sekréciu, transport, či rozklad prirodzených hormónov.

Významné riziko predstavujú endokrinné disruptory predovšetkým pre vývoj plodu a vývoj malých detí. Kľúčová úloha pohlavných hormónov a hormónov štítnej žľazy pri regulácii embryonálneho vývoja spôsobuje extrémnu závislosť na správnom načasovaní presných dávok hormónov, ktoré telo vylučuje. Narušenie tejto rovnováhy endokrinnými disruptormi môže tieto citlivé mechanizmy poškodiť a spôsobiť rôzne vývojové vady, ktoré sa nezriedka môžu prejaviť až v dospelosti. Hormóny hrajú kľúčovú úlohu i pri vývoji nervovej sústavy a ovplyvnenie ich funkcie môže spôsobiť trvalé poškodenia, zníženie IQ, pamäti, pozornosti, mentálnu retardáciu, defekty psychomotorických funkcií, rôzne psychózy, či epilepsiu.

Ak sú v ranej fáze vývoja mužské plody vystavené environmentálnym estrogénom (xenoestrogénom), znižuje to množstvo buniek, na ktorých sa neskôr vyvíjajú spermie. Chemické látky, ktoré imitujú estrogén teda priamo vplývajú na plodnosť mužov a vylučovanie mužských pohlavných hormónov. Niektoré štúdie poukazujú na to, že súčasným trendom vo svete je znižovanie počtu spermií(cca o 50% za posledných 50 rokov) a zvyšovanie počtu abnormálnych a nepohyblivých spermií. Niektorí vedci predpokladajú, že aj sú embryá vystavené zvýšeným dávkam estrogénov, zvyšuje sa u nich riziko rakoviny semenníkov. V súčasnosti je známych už viac ako 50 pesticídov, ktoré narúšajú produkciu spermií alebo mužských hormónov. Keďže chemická štruktúra hormónov je u všetkých stavovcov takmer alebo úplne identická sú účinkom endokrinných disruptorov a ich vplyvom na reprodukčné zdravie vystavení nielen ľudia, ktorí endokrinné disruptory zámerne do prostredia aplikujú, ale i vtáky, ryby a cicavce. Aplikácia takýchto látok je nielen v národnom park, ale i v lesoch intenzívne využívaných na rekreáciu a zber lesných plodov neprijateľná.

Žiadne komentáre:

wildandfree kolektív Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger