“Zem neumiera, Zem je zabíjaná - a tí, ktorí ju zabíjajú, majú mená a adresy!”

08 decembra 2008

Voľná distribúcia kolektívu Wild and Free

Opäť začala pod nami fungovať Voľná distribúcia kolektívu Wild and Free. Priebežne sme vypracovali zoznam nami vydávaných a distribuovaných materiálov ako aj spriatelených organizácií a kolektívov. Zoznam sa nepretržite dopĺňa a popri iných veciach v ňom určite nájdete tlačoviny, periodiká, letáky, infolisty, dvd disky a mnohé iné prezentačno náučné materiály s rôznym tematickým zameraním.

Voľná distribúcia funguje na neziskovom princípe, množstvo vecí sú benefičného charakteru, predaj ďalších je určený pre podporu aktivít na ochranu prírody, zvierat a ľudí.

Takto dopĺňame naše aktivity o sprostredkovanie dostupných rozsiahlych informácií od skupín a jednotlivcov, ktorí sa aktívne zapájajú do boja za matku Zem.

Pre ďalšie informácie a zoznam si píšte na našu E-mailovú adresu: divokyvychod@wildmail.com

Žiadne komentáre:

wildandfree kolektív Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger