“Zem neumiera, Zem je zabíjaná - a tí, ktorí ju zabíjajú, majú mená a adresy!”

12 februára 2009

Rodokmeň násilia

Rodokmeň násilia

Na začiatku, harmónia: kmene ľudských bytostí žijú ako jeden, zbierajú a jedia a hrajú sa a spia a spievajú a milujú sa a rozprávajú si spolu príbehy. A, príležitostne, nezhodnú sa: vyjde argument, sú vymenené ostré slová, je udrená rana.
Keď sa to stane, kmeň sa zíde a prijíma riešenie. Kmene, ktoré nie sú schopné to urobiť, sa rozpadnú, ich členovia hladujú, alebo zamrznú alebo sú lovené divými beštiami, alebo sa pridajú k inému kmeňu, ktorý vie vyriešiť problémy. Konflikty medzi kmeňmi sú riešené podobnými spôsobmi. Počas tisícov a tisícov rokov, tento spôsob života funguje a zotrváva.
Ale v jeden deň príde konflikt, ktorý nemôže byť vyriešený. Diskusia, uzmierovanie, dokonca boj nestačia: protivníci ešte stále hľadajú pomstu. Možno je to spirituálne pomätenie alebo nejaká technologická či kultúrna zmena, ktorá im dovoľuje pokračovať v zápasení dlhšie než je to prospešné. Už nenájdu svoju cestu späť k mieru, ako to predtým urobili iní. Stávajú sa nástrojmi vojny. Ich vzťah so životným prostredím sa posúva: teraz musí byť zem skrotená, aby im poskytla zásoby jedla počas ich boja. Ich vzájomné vzťahy sa zmenia: vidia jeden druhého ako potencionálnych bratov v boji alebo nepriateľov, hodnotenie je povýšené nad všetky iné kvality.
Susedné kmene neuniknú nezranené. Čoskoro sú zatiahnuté do tohto konfliktu, a musia zápasiť s nepriateľom, s ktorým sa ešte nikdy nestretli. Mnohé z týchto komunít sú namieste zničené; iní, tí ktorí chcú prežiť za každú cenu zistia, že sa tiež musia stať nástrojmi vojny. Oni tiež ovládnu zem a jej zvieratá, zotročia svojich porazených nepriateľov, dokonca svojich vlastných ľudí. Urobia čokoľvek, len aby mohli zniesť tvár tohto teroru. Stanú sa terorom, predstihnú ho, a to je ich záhubou.
Rozširujúc sa ako rakovina, od kmeňa ku kmeňu, zvláštne zmeny sa preháňajú po tvári zeme. Malé kmene sa spájajú, aby sa stali veľkými kmeňmi, a napokon národmi. Dočasní vojenskí vodcovia sa stávajú dedičnými monarchami. Vízia raz mierumilovných ľudí sa stáva zahmlená masakrou. A nie je to len vo veciach vojenských, kde sa tieto kmene zmenia. Teritórium je nárokované a označkované, a stáva sa zdrojom nových konfliktov. Je vynájdená trhová ekonomika: ľudia, ktorí si už viac nedôverujú, trvajú na obchodovaní tam, kde niekedy stačili dary. Naháňajú sa jeden druhého obabrať a spraviť dobrý obchod, aby vytiahli zisk dokonca aj v čase mieru. Objavuje sa patriarchia: nevyhlásená vojna medzi pohlaviami, rodové úlohy bojovníka a slúžky, inštitucionalizované a uplatňované z jednej generácie na druhú. Je vynájdené organizované náboženstvo: teraz muži už nesúperia len o pôdu, jedlo, majetok, pomstu, ale tiež o mysle a srdcia jeden druhého.
Všetky tieto zmeny sú katastrofou pre ľudské bytosti. Pokúšajú sa napraviť následky novými zmenami, ktoré sú ešte väčšími katastrofami. Vlády, zvolané pre ochranu ľudí, vyberajú od nich dane a lenivo prosperujú z ich potu a driny. Polícia plní ulice, aby zabránila kriminalite, a pácha najhoršie zločiny s beztrestnosťou. Obraňujúc sa od monstrozít civilizácie, títo ľudia vychovávajú ešte hroznejších netvorov.
Menšie národy, prechádzajúc peklom pri odolávaní útokov tých väčších, sa ozbrojujú po zuby - idú bojovať a dobývať s prehnanou reakciou k pôvodnému ohrozeniu, až kým sa nestanú veľkými impériami. Takto Rímske impérium nachádza svoj pôvod v odpore vidieckych farmárov k Etruskému zasahovaniu; takže zvyšok Európy sa stane haďou jamou súťažiacich impérií, ako následok stoviek rokov strávených bojovaním toho jedného. Neskôr sa historici budú pozerať na tieto krvavé vojny vedené na hrane každej civilizácie ako dôkaz, že “srdce temnoty” za touto hranicou je krvavý barbarizmus; ale možno sú to tí mierumilovný barbari, čo sa bránia pred krvilačnými. Možno to pravé srdce temnoty leží v centre týchto impérií, v oku hurikána, kde je násilie tak hlboko zabudované v ľudskom živote, že voľným okom už nie je viditeľné: otroci sa prechádzajú ulicami, ako keby si to vybrali sami, bezmocní i rebelovať. Gladiátori sa navzájom mrzačia v cirkusoch. A to je nazývané zábavným predstavením.
Ďalšie vojenské kampane sú symptómom sociálnej krutosti, nie viac dôvodom. Teraz neviditeľné násilie ekonómie ustanovuje viditeľné násilie armád: vojaci pretínajú cestu do posledných divých krajín barbarizmu, takže obchodníci sa môžu zmocniť ďalších zdrojov, a čerství barbari bez prostriedkov tvoria novú základňu konzumentov.

Prevzaté z brožúrky "Bojujeme za naše životy", ktorú preložilo a vydalo WAFPRESS.
Anglický originál pochádza z dielne CrimethInc.

Žiadne komentáre:

wildandfree kolektív Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger