“Zem neumiera, Zem je zabíjaná - a tí, ktorí ju zabíjajú, majú mená a adresy!”

26 novembra 2008

Vihorlatské vrchy v ohrození! - Biele kamene chytajú druhý dych.Severovýchodná časť Vihorlatských vrchov v Sninskom okrese je opäť ohrozená. Po dvoch rokoch sa začínajú opäť ozývať hlasy o vybudovanie Strediska zimných športov Biele kamene. Tento zámer plánuje so zásahom do biotopov v oblasi pod NPP Sninský kameň a jeho okolia v CHKO Vihorlat. Celkovo sa v súčastnosti uvažuje o priamom zásahu do cca 64ha lesného porastu, ktorý je práve lesnou charakteristikou jedinečný a akákoľvek zmena, najmä trvalé odlesnenie v tomto prostredí môže na trvalo zmeniť jeho priamu stabilitu.

Minulosť...

V roku 2004 vstúpilo na verejnosť Združenie Biele kamene so svojím zámerom vybudovať v oblasti Vihorlatských vrchov veľkokapacitné stredisko zimných športov orientované prevažne na zjazdové lyžovanie s názvom "Biele kamene". Celý projekt, ktorého veľkosť presahovala 140ha zásahu do lesných porastov bol naplánovaný do Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat a zároveň európskych významných územiach prírody.

Celkovo sa počítalo s trvalým odlesnením čo bolo aj je v rozpore so záujmami ochrany prírody daného územia. Odlesnenie bolo naplánované aj v tzv. ochranných lesoch a na svahoch s vysokým potenciálom pre vznik erózie pôdy. Bez akéhokoľvek preskúmania sociálnej štruktúry obyvateľstva východného Slovenska ako aj susediacich krajín sa nikto okrem tvorcov projektu neodvážil tvrdiť, že stredisko bude využité počas zimného obdobia aspoň z polovice. Zbytočné nadsadzovanie, samotná neefektívnosť celého zámeru nakoniec vďaka svojej nadmernej veľkosti, nerentability a bytočnosti doplatili a Ministerstvo životného prostredia projekt v takejto predlohe neschválilo. K slovu sa dostala aj verejnosť. Vďaka organizáciám a združeniam sa podarilo spolu s obyvateľmi časti dotknutých obcí aj mimo nich prezentovať jasný negatívny názor o zbytočnosti výstavby tohto strediska. Ľudia vedia čo je pre nich dobré a čo nie a tak to dali aj jasne najavo. Kampane proti výstavbe strediska sprevádzali rôzne prednáškové cykly, diskusie s verejnosťou, verejné akcie spojené s infostánkami, benefičné koncerty. Myšlienku zachovania lesov pod Vihorlatom podporili aj ľudia z Českej republiky a Poľska. Kauza tak dostala medzinárodný význam a obyvatelia vďaka mediálnej podpore si tak mohli pozrieť akým spôsobom sa devastuje príroda u nás na Slovensku.

Súčasnosť...

V súčasnosti prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie zámeru "Strediska Biele kamene". Združenie Biele kamene pravdepodobne prepracováva pôvodný zámer vybudovania strediska podľa určeného rozsahu posudzovania. V rámci tohto procesu sa budú posudzovať tieto časti strediska: Johaneska, Tarnovský potok, Príslop a pravdepodobne aj cestná komunikácia medzi obcou Zemplínske Hámre a obcou Kolonica.
Aj napriek zredukovaniu pôvodného projektu je to podľa nás stále extrémny zásah do CHKO Vihorlat a do cenných prirodzených lesov pod NPP Sninský kameň.
Okrem toho ide o trvalé odlesnenie cca 64ha lesov, v celom projekte, ktorý Združenie Biele kamene v rámci dlhodobej vízie stále chcú zrealizovať, sa jedná o 140ha lesa!
Neveríme, že výstavba takéhoto veľkého strediska dokáže v budúcnosti zabezpečiť ľuďom nové pracovné miesta ani to, že sa postará o zlepšenie ekonomickej situácie ľudí žijúcich v dotknutých lokalitách. Rozvoj rekreačných zariadení by mal preto na tomto území smerovať na už postavené strediská, ich následné modernizovanie, prípadne prerobenie na vhodnejšie využitie.
Výstavba lyžiarského strediska vo Vihorlatských vrchoch je nerentabilná z viacerých hľadísk:
V dotknutom území sa nachádzajú oblasti s veľkou možnosťou vzniku erózie po odlesnení a opätovnom nezalesnení. Zámer výstavby strediska je účelový a nezohľadňuje vplyv na celkovú stabilitu lesných porastov, nerieši vznik kalamít. Výstavbou zjazdových tratí znižuje samostatnú činnosť lesa z hodnotového hľadiska. Projekt zasahuje do lesov ochranných.

...ak ti nieje ľahostajný osud nádherných lesov, tak...
Napíš list s pripomienkami Ministerstvu životného prostredia (konkrétne údaje ako aj množstvo informácií o celej kauze nájdeš na: www.zelenykamen.sk).
Príď povedať svoje jasné a vedomé NIE ďalšiemu deštrukčnému plánu 15. januára o 15:00 do obce Zemplínske Hámre na obecný úrad, kde bude verejné prerokovanie správy.
Predovšetkým ale konaj. Fantazii v akciách sa medze nekladú, ak máš záujem pomôcť akýmkoľvek spôsobom, kontaktuj nás.
Prvýkrát sa nám podarilo zastaviť tento zbytočný projekt vďaka solidarite obyčajných ľudí, nedovoľme aby im to prešlo druhýkrát.

Aktuálne informácie o celej problematike nájdeš na: www.zelenykamen.sk

Žiadne komentáre:

wildandfree kolektív Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger