“Zem neumiera, Zem je zabíjaná - a tí, ktorí ju zabíjajú, majú mená a adresy!”

18 novembra 2010

CrimethInc. : Úplné zovšeobecňovanie


Všetci z nás vyrástli rozdelení a podrobení popri líniám pohlavia a sexuálnych predností, typu tela a etnika, triedy a rasy, uplatení privilégiami a zbití psychologickým konfliktom, takže budeme mať svoju účasť pri udržaní tejto hierarchie. Biela nadvláda, patriarchát, heterosexizmus sú piliermi tejto civilizácie. My anarchisti bojujeme proti týmto krutým štruktúram, či ich nájdeme v spoločnosti alebo v nás samých; ale chceme docieliť viac než len oslobodenie ľudských bytostí všetkých identít – my chceme oslobodenie všetkých ľudských bytostí od identity.
Veríme, že neexistuje univerzálny princíp. Skupinové identity sú nepretržité výmysly, ktoré začínajú s podrobnou evidenciou a končia uvalením uniformity, všeobecnosti. Sú tu dva pohlavia (genders), napríklad, tak ako je „iba“ dvanásť tónov v každej oktáve: vyzerá to byť pravdivé, keď sa pozeráš na piano, ale pokús sa otvoriť ústa a spievať! Hoci „ženskosť“ sa môže zdať, že je stanovená prírodou, tým, ktorí vyrástli v prostredí, kde si všetky ženy holia nohy a pod pazuchami, je to len zovšeobecňovanie vybrané z generácií štandardizovaného správania, zosilnené každou kópiou. Ale, keďže nie je žiadna „čistá“ ženskosť, žiadna podstata, o ktorej sa zovšeobecňovanie zmieňuje, okrem toho, čo sa chápe, že všetky jednotlivé prípady majú spoločné, a tak každá generácia nie je „originálom“, ale „kópiou“ – celý vzor je ohrozený s každou novou generáciou, keďže by mohla byť pretvorená...alebo zanechaná.
Prinajlepšom, zovšeobecnenia ako trieda a rod môžu byť použité na ich vlastné zrušenie. Odhaľovať a konfrontovať modely krutosti, ktoré prechádzajú jednotlivými životmi, nájsť spoločný dôvod v boji proti neviditeľnosti istých zážitkov a histórií. Chceme sa dostať za tieto a všetky kategórie a konflikty, ale stane sa to len vtedy, ak ich začneme adresovať. V skupinách mužov, ľudské bytosti konštruované ako muži môžu vymieňať zručnosti pre prepojenie ich naprogramovania; na miestach len pre ženy, tie konštruované ako ženy môžu skúmať podobne bez prítomnosti mužov, ktorí by mohli zasahovať. Samozrejme obraňujeme právo jednotlivcov vybrať si ako chcú byť identifikovaní, ak po tom túžia (hoci sa niektorým z nás zdá podobne ako vybrať si vládcu) – a žiadna vízia nezviazaného života nie je žiadnou výhovorkou na predstieranie, že svet je ešte slobodným kdekoľvek od mocenského porušovania rovnováhy. Ale konečne je to revolúcia o čo sa snažíme, nie reforma. Nerobíme petície za viac práv pre špeciálne záujmové skupiny, alebo viac slobody pohybu medzi vžitými kategóriami – berieme si a robíme naše právo vytvárať a pretvárať nás samotných v každom momente a v procese rozbiť systém delenia!
Sme feministi, ktorí by zrušili pohlavie (gender), organizujúci pracovníkov, ktorí by zrušili prácu, umelci bojujúci o zničenie a prekonanie umenia. Naša triedna vojna je vojnou proti triede, proti triedam a triedeniu. Keď hovoríme, že sme proti zastupovaniu, nemyslíme tým len zastupiteľskú „demokraciu“; my tým tiež myslíme, že každý z nás je neznížiteľný jedinec, že nikto nemôže hovoriť za druhého. Ani politici ani vízie, ani delegáti ani demografi nás nemôžu zastupovať!

Z brožúrky "Bojujeme za vlastné životy" od kolektívu CrimethInc.

Žiadne komentáre:

wildandfree kolektív Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger