“Zem neumiera, Zem je zabíjaná - a tí, ktorí ju zabíjajú, majú mená a adresy!”

Banner: Existence 1/2013

14 marca 2010

Nech žijú bicyklisti!


Predstavte si mesto, ktoré je skutočným miestom pre život ľudí. Mesto, kde cesty, parkoviská a benzínové pumpy nahradia voľné priestranstvá, parky, mestské záhrady, detské ihriská, verejné športoviská, pešie zóny a cyklistické chodníky. Mesto, kde budeme môcť pokojne pustiť svoje dieťa hrať sa na ulicu, kde sa budeme môcť bezpečne prejsť pešo alebo na bicykli, kde nebudeme bombardovaní hlukom a smradom z automobilov, kde sa budeme môcť pohodlne, lacno a rýchlo kamkoľvek dostať bicyklom alebo verejnou dopravou. Zdá sa to byť snom? To záleží iba na nás.

Môžeme sa poučiť zo skúseností viacerých európskych miest a štátov (napr. Dánsko alebo Holandsko), ktoré tiež zaplatili krutú daň za bezuzdný rozvoj automobilizmu a dnes sa snažia situáciu zvrátiť späť – obmedzovaním automobilovej dopravy v mestách a podporou alternatív – verejnej a cyklistickej dopravy.

Ulica bola pôvodne vystavaná pre ľudí, cyklistov, vozy, automobil prišiel po stáročiach neskôr. On je tým nevítaným hosťom, ktorý by mal dať „prednosť v jazde“ bezmotorovej doprave.

Nechceme nikomu brániť v cestovaní, ale ide nám o to, aby bola doprava bezpečnejšia, zdravšia a aby nezomierali ľudia.

Dnes sa žiaľ u nás nesprávne vníma bicykel len ako športový doplnok, pričom v mnohých štátoch je regulérnym dopravným prostriedkom. Premiér Slovenska je tiež známy ako bicyklista, no napriek tomu vláda SR nevyčlenila žiadne (!) prostriedky na podporu cyklistickej dopravy. Pozor – len na vybudovanie diaľníc sa ráta s výdavkom 240 miliárd korún!

Bicykel sa teší obľube väčšiny verejnosti, väčšina bohato navštevuje len víkendové cyklistické chodníky. Ak by bola vybudovaná bezpečná bicyklová celomestská sieť, tí istí cyklisti by ju využívali na dennodennú cestu do práce, za svojimi záľubami. O to menej áut by sa preháňalo cestami.

Zaujímavý je výsledok experimentu prvého mesta pre cyklistov: V amsterdamskej časti Westerpark s 600 bytovými jednotkami bol zastavený prístup áut. Všetky cesty slúžili peším a cyklistom (hasiči, polícia a zdravotníci mali osobitné vstupy). V krátkej dobe sa prihlásilo ďalších 6 000 záujemcov o bývanie! Nechceli vlastné auto a chceli žiť v bezpečnom, čistom prostredí, dokonca súhlasili, že prístup nebudú mať ani taxíky, či smetiari.

AUTOMOBIL VERZUS BICYKEL

Autá sú najvážnejším zdrojom znečistenia atmosféry a prispievajú významnou mierou ku globálnemu otepľovaniu, vzniku kyslých dažďov a narúšaniu ozónovej vrstvy.
Bicykel nespôsobuje žiadne znečistenie ovzdušia. Cyklisti nie sú pri svojej jazde izolovaní od okolitého prostredia a majú preto osobitý záujem na tom, aby vzduch a prostredie, v ktorom sa pohybujú boli čisté.

Toxické splodiny vypúšťané do ovzdušia spôsobujú zdravotné problémy – znižovanie odolnosti organizmu, bolesti hlavy, dráždenie očí, kašeľ, zvyšovanie rizika vzniku rakoviny, poškodenie pľúc.
Jazda na bicykli nespotrebúva žiadne fosílne palivá.

Autá zabijú ročne na celom svete viac ako pol milióna ľudí a produkujú približne 800 000 trvale hendikepovaných ľudí. Na Slovensku v roku 1998 zahynulo následkom automobilovej nehody 819 ľudí! Počet zabitých nevinných zvierat na cestách je mnohonásobne vyšší.
Bicykel patrí medzi najbezpečnejšie dopravné prostriedky. Prípady usmrtenia človeka alebo väčšieho zvieraťa bicyklom sú veľmi zriedkavé a patria skôr medzi kuriozity.

Automobilová doprava patrí k hlavným zdrojom hluku v mestách, ktorým je postihnutých viac ako 50 % ľudí. Dôsledky: zníženie koncentrácie, vznik neurotizácie organizmu, zmeny krvného tlaku, zvýšené vylučovanie stresových hormónov, zmeny svalového napätia a degenerácia sluchových buniek.
Bicykel je prakticky nehlučný dopravný prostriedok.

Autá spotrebujú viac ako tretinu všetkej ropy a umelých hmôt na Zemi, ich získavanie a výroba má na svedomí deštrukciu ekosystémov, devastáciu a znečistenie prírody a vznik nebezpečných odpadov.
Výroba bicykla je oveľa menej náročná, na vyrobenie jedného auta je potrebné toľko energie ako na vyrobenie 100 bicyklov, celý bicykel obsahuje toľko hliníku ako jedno koleso auta.

Automobilová doprava zaberá stále viac miesta, vyžaduje stavbu parkovísk, benzínových čerpadiel a stále širších ciest.
Bicykel je nenáročný na priestor, na ceste zaberá iba zlomok priestoru oproti autám, na parkovaciu plochu pre jedno auto sa zmestí 10 bicyklov.

PREČO JAZDIŤ NA BICYKLI

· Bicykel je lacný jeho nákupná cena je neporovnateľná s automobilom, rovnako údržba, či servis
· Bicyklom môžete zaparkovať prakticky všade, drahé parkovanie a zaplnené parkoviská pre bicykel neexistujú
· Bicyklom môžete vyštartovať priamo z domu a doviezť sa rovno do cieľa
· Bicyklom sa dostanete prakticky všade, aj tam, kde sa autá a veľké dopravné prostriedky nedostanú
· Bicykel nestojí na zastávkach a nie je obmedzený ani mestskou zápchou
· Je rýchly, dnes už rýchlejší ako verejná doprava a mnohokrát aj ako automobil
· Jazda na bicykli prináša dobrú náladu a pohodu, radosť zo života
· Bicyklovanie prospieva zdraviu a zlepšuje fyzickú kondíciu
· Benzín bicyklistu je zadarmo a nemusíte platiť ani za cestovný lístok

(Text článku mapujúci aktivity organizácie Ži a nechaj žiť SK)

Žiadne komentáre:

wildandfree kolektív Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger