“Zem neumiera, Zem je zabíjaná - a tí, ktorí ju zabíjajú, majú mená a adresy!”

27 januára 2011

Útulok zvierat v Michalovciach


Občianske združenie Centrum osvety chovateľov spoločenských zvierat sa už dlhšiu dobu snaží vybudovať útulok pre týrané a opustené zvieratá v Michalovciach. Keďže útulok v Michalovciach zatiaľ nie je, zvieratká sú umiestnené v domácich opaterách u dobrovoľníkov.
Takto sa pomaly začínajú rozvíjať aktivity priamej záchrany zvierat, no na skutočný prechodný domov pre zvieratká z ulice sa ešte len čaká.

Centrum osvety chovateľov spoločenských zvierat je neziskové, nepolitické a nenáboženské občianske združenie. Vzniklo, aby pomohlo zvieratkám, v núdzi a pomohlo im nájsť adoptívne rodiny, ktoré im vynahradia všetko zlé čo museli prežiť. Hlavným cieľom je postaviť v meste Michalovce útulok, kde budú tieto zvieratká dočasne umiestnené kým sa im nenájde trvalý domov.

Prečo je karanténna stanica v Michalovciach nevyhnutná:

- zamedzuje rozšíreniu nákaz túlavými zvieratami, ktoré ohrozujú obyvateľstvo
- zvieratá na uliciach sú obeťami tyranov, ktorými sú až alarmujúco často práve deti, čo má na ich ďalší psychický vývin vážny vplyv, nehovoriac o etike
- túlavé zvieratá sú často príčinami dopravných nehôd s tragickými následkami
- chovatelia psov v prípade straty zvieraťa vedia, kde ho hľadať, v prípade ochorenia alebo smrti majiteľa sa jeho pes má kam umiestniť. Poplatky, ktoré chovatelia odvádzajú, budú použité v záujme zvierat
- zabezpečenie dôslednejšieho dodržiavania legislatívy na ochranu zvierat, v prípadoch ich týrania by tieto bolo po odňatí majiteľovi kam umiestniť. Bol by možný dôkladnejší postih nezodpovedných majiteľov
- spoľahlivá prevencia napadnutí a pohryzení ľudí túlavým psom (ide väčšinou o deti, ktoré sa pokúšajú o kontakt s neznámym zvieraťom)
- zvýšenie informovanosti o možnosti kastrácie psov
- na Slovensku funguje okolo 20 útulkov, každé väčšie mesto na Slovensku má útulok (Košice, Prešov, Bratislava, Ružomberok, Lučenec, Nové Zámky, Zvolen, Zlaté Moravce, Piešťany, Trnava, Bardejov,.....)Ak sa rozhodnete pre finančnú pomoc, môžete svoje finančné príspevky posielať na účet : 0483746623/0900

Keďže v Michalovciach ani v blízkom okolí neexistuje ešte fungujúci útulok pre zvieratá ponúkané zvieratá sú umiestnené v domácnostiach dobrovoľníkov a ľudí ochotných pomôcť. Naše možnosti sú však veľmi obmedzené, preto uvítame akúkoľvek pomoc s dočasným umiestnením zvieratka nielen v Michalovciach.
Fungujeme najmä vďaka zanietenosti dobrovolníkov a príspevkov občanov. Preto všetkým, ktorí nám pomáhaju ĎAKUJEME.

Viac informácií získate na adrese: www.utulokmi.sk

Žiadne komentáre:

wildandfree kolektív Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger